Het waarom van het Startpunt Geldzaken

 

Er zijn tal van veranderingen gaande die grote invloed hebben op de huishoudportemonnee. Daardoor is het lastig om inzicht te krijgen:

  • Hoe de geldzaken er nu en in de toekomst voor staan
  • Welke financiële risico's worden gelopen
  • Hoe die financiële risico's kunnen worden beperkt
  • Hoe (financiële) doelen kunnen worden gerealiseerd.

Startpunt Geldzaken helpt mensen om hun persoonlijke geldzaken in balans te brengen en te houden.

De gebundelde kennis en ervaring van het Nibud, Vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP staan borg voor objectieve en onafhankelijke informatie.

Startpunt Geldzaken is een initiatief van: