Privacy

De initiatiefnemers van Startpunt Geldzaken (het Nibud, Vereniging Eigen Huis, VEB en Stichting Certificering FFP) respecteren uw privacy.

Uw persoonlijke gegevens behandelen wij strikt vertrouwelijk en stellen wij niet aan aan derden ter beschikking. 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend gegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, uitsluitend ten behoeve van statistische analyses (bezoek- en klikgedrag). Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Uw gegevens kunnen wel worden gecombineerd met gegevens van andere gebruikers om zo algemene informatie te verkrijgen en de geldplannen verder te optimaliseren. Deze informatie zullen wij altijd anonimiseren.

Online correspondentie (via contactformulier of e-mail) wordt bewaard totdat beantwoording en afhandeling is afgerond.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Startpunt Geldzaken is een initiatief van: