Opent in een nieuw tablad Opent een externe site Opent een externe site in een nieuw tablad

Met dank aan

Aan het Geldplan Bijna pensioen hebben experts van verschillende partijen meegewerkt:

  • CNV en AWVN (vanuit de Stichting van de Arbeid)
  • Pensioenfederatie
  • Verbond van Verzekeraars
  • Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Federatie Financieel Planners (FFP).

 

Muzus is als kennispartner betrokken geweest bij het onderzoek voorafgaande aan het maken van het Geldplan Bijna pensioen, True People als IT-specialist.

Het Geldplan Bijna pensioen is tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.