Opent in een nieuw tablad Opent een externe site Opent een externe site in een nieuw tablad

De Geldplannen

 

Geldplannen worden ontwikkeld voor huishoudens in verschillende omstandigheden.
Telkens wordt stap voor stap aangegeven hoe in bepaalde omstandigheden de financiële situatie kan worden versterkt.
Inmiddels zijn er geldplannen beschikbaar voor huishoudens in uiteenlopende situaties.

 1. Geldplan Kom uit de geldzorgen! is voor huishoudens die elke maand geld te kort komen.
 2. Geldplan Beter rondkomen is voor huishoudens die de ene maand geld overhouden, maar de volgende maand geld tekort komen.
 3. Geldplan Sparen, aflossen of beleggen? begeleidt huishoudens die elke maand geld overhouden om buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn.
 4. Geldplan Rondkomen met kinderen leidt ouders en hulpverleners naar regelingen die helpen om de kosten voor kinderen te dragen.
 5. Geldplan Studie (klein)kind is er voor ouders en grootouders die geld apart kunnen zetten voor de studie van hun (klein)kind, om hoge studieschulden te helpen voorkomen.
 6. Geldplan Bijna 18 is er voor jongeren, hun ouders en begeleiders, om te zien wat er geregeld moet worden voordat men 18 wordt en wat er dan nog meer verandert.
 7. Geldplan Pensioen helpt het inkomen voor later te inventariseren. Alle scenario’s worden uitvoerig gecheckt en consumenten krijgen praktische raad en een actieplan waarmee ze direct aan de slag kunnen.
 8. Geldplan ZZP geeft aankomende en actieve zzp’ers duidelijk zicht op wat ze moeten regelen om hun geldzaken in balans te krijgen.
 9. Geldplan Statushouders geeft statushouders en hun begeleiders inzicht in het complexe Nederlandse systeem en helpt hun geldzaken in balans te houden of te krijgen.
 10. Geldplan Scheiden is geschikt voor huishoudens die overwegen uit elkaar te gaan of al gescheiden zijn en helpt inkomsten en uitgaven na scheiding in balans te brengen.
 11. Geldplan Werkloosheid is bedoeld voor mensen die dreigen werkloos te worden, of al werkloos zijn. Het helpt inkomsten en uitgaven bij werkloosheid in balans te houden of te krijgen.
 12. Geldplan Bijna pensioen biedt werknemers overzicht ind e keuzes die ze hebben in hun gewenste moment van pensionering.