Opent in een nieuw tablad Opent een externe site Opent een externe site in een nieuw tablad

Tips in coronatijd

Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis grote financiële gevolgen.

Hier vindt u tips en hulpmiddelen om grip op uw geld te houden én actuele informatie over hulpregelingen.

 

Inkomen valt terug

Als u door de coronacrisis plotseling minder inkomen heeft, is het van belang snel te reageren op de nieuwe situatie. Dit is wat u kunt doen:

 

  1. Kijk hoe u inkomsten kan verhogen en/of uitgaven kan beperken met behulp van geldplan ‘Beter rondkomen’; in dit geldplan zijn meer dan 120 tips opgenomen. Vraag indien nodig uitstel van betaling aan.
  2. Als u uitgaven voor uw kinderen niet kan betalen, kijk dan ook op het geldplan ‘Rondkomen met kinderen’, dat u loodst door het oerwoud van regelingen die beschikbaar zijn.
  3. Als u inmiddels betalingsachterstanden hebt opgelopen, maak dan gebruik van geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’, waarin stap voor stap wordt aangegeven wat u kunt doen en zoek tijdig hulp bij de gemeente.
  4. Bent u zzp’er, maak dan gebruik van het geldplan ZZP, waarin tips worden gegeven om financiële problemen te voorkómen of aan te pakken.

 

Actueel overzicht financiële hulpregelingen

Voor huishoudens en ondernemingen die in geldproblemen komen door de coronacrisis, is er een pakket steunmaatregelen vanuit de overheid.

Vind hier actuele informatie over financiële regelingen voor huishoudens, ondernemers en werknemers.

Startpunt Geldzaken is een initiatief van: